Nội dung video :
6 cách mở khoá điện tử | 6 method to unlock the electronic door
1 mở cửa bằng Vân Tay| Open the door with Fingerprint
2 Mở cửa bằng Thẻ từ| Open the door with a Magnetic Card
3 Mở cửa băng Mật khẩu| Open the Password door
4 Mở cửa bằng Nút Exit| Open the door with the Exit Button
5 Mở cửa bằng Remote| Open the door with Remote
6 Mở cửa bằng Ứng dụng SmartPhone| Open the door with the SmartPhone Application
=============================================
Thông tin liên hệ:
Gmail: [email protected]
=============================================
Tên sản phẩm:
Access control SCT-03
Access control F18
Còi báo động | Alarm
Electric lock
Vui lòng liên lạc để được hổ trợ….
=============================================
Ứng dụng :
Kiểm soát vào ra
Kiểm soát thang máy
Kiểm soát cửa từ, khoá điện tử
Phân quyền sử dụng thang máy
Giới hạn quyền đối với từng người dùng thang máy
Nhận điện Thẻ từ/ mật khẩu
Đóng ngắt tiếp điểm thang máy, đóng ngắt nút nhấn thang máy
=============================================
Thông số kỹ thuật:
Hoạt động độc lập (stand-alone)

Đăng ký thẻ, đăng ký thêm thẻ, Xoá thẻ , đăng ký mật khẩu
Add single tag or random tags, add the sequential tags, delete a single tag, delete a batch of tags, delete all tags, card register, password register
đầu đọc thẻ từ giá rẻ, khoá cửa điện tử giá rẻ, khoá cửa phòng trọ, khoá cửa cổng
ZKTeco F16, ZKTeco F17, ZKTeco TF1700, ZKTeco SF400
#Soyaldevice#Soyalreader #Accesscontrol #Electriclock #Thẻtừ#ZKTeco

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *