Khóa học Lập trình web Front-end tại Kmin Academy có gì hay ho?
– Kiến thức: Hiểu rõ và sử dụng được các kiến thức nền tảng về lĩnh vực phát triển ứng dụng web như: HTML, CSS, Javascript
– Sản phẩm: Sở hữu các website do chính tay mình làm trong suốt quá trình học.
– Công nghệ: Biết các công nghệ mới, được sử dụng trong các dự án tại các doanh nghiệp như: HTML5, CSS3, React, …
– Kỹ năng: Có khả năng tư duy giải quyết vấn đề tốt trong việc phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm trong các dự án thực tế, để cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao. Chuẩn bị kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào các dự án lập trình web front-end.
– Kinh nghiệm: Tích luỹ kinh nghiệm và phát triển đam mê của bản thân, tự tin dấn thân với sự lưa chọn của bản thân.

Nội dung khóa học toàn diện và chuyên sâu với các từ khóa: HTML5 | CSS3 | Javascript | SASS | LESS | jQuery | AngularJS | JSON | AJAX | Responsive | Bootstrap | Photoshop | UI/UX | Canvas | SVG | React | Redux | Optimizatioin | …

Tham khảo đề cương và đăng ký tại:
– Website:
– FB:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *