Dòng sông mênh mang quá, thiếu a chung một chuyến đò. Tình iu như hoa nở, biết a iu mà e chờ? ….. Con gái miền tây chính gốc nhé quí dị. Mười mấy…

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *