VTC1 | Việc tinh gọn bộ máy y tế đang được ngành y tế gấp rút thực hiện. Tuy nhiên, việc tinh gọn này đang gặp nhiều khó khăn.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *