KHÓA TU NOEL HÀNG NĂM CÙNG ĐẠO TRÀNG ADIĐÀ PŘÍBRAM – CH SÉC TRỰC TUYẾN QUA ĐƯỜNG ZOOM
Ngày 29.12.2019 (dương lịch)
Thời 2, Tán Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà, Tán A DI ĐÀ, Niệm Phật, giữa thời nghe pháp và chia sẻ HN:
Việt Nam từ: 15:00 – 18:00
Âu Châu từ: 09:00 – 12:00

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *