khóa tu một ngày an lạc tại chùa Từ Huệ, xã Lai Hưng do BTS GHPGVN Huyện Bàu Bàng tổ chức.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *