Tế Công Hoạt Phật Từ bi công khóa tu đạo: phẩm cách, công đức, hỏa hậu, lễ tiết.
Những lời từ bi của tiên Phật:
Thư viện sách:

Thường tồn tâm cảm ơn, tâm thanh tịnh, tâm từ bi đây mới được coi là thiện công đức thực sự

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Đức Nguyễn December 20, 2019 at 6:57 pm

NAM MÔ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT ❤️

Reply

HoaTimVỡ 珊瑚藤 1998 December 20, 2019 at 6:57 pm

<3.

Reply

Nguyen Kha Chanh December 20, 2019 at 6:57 pm

TE cong hoat Phat Dai Tu bi

Reply

XEN VO THI December 20, 2019 at 6:57 pm

Ct thiên An Su Duc

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *