⏩ Đăng ký kênh ngay:
Khóa Hư Lục Phần 15 – Sáu Thời Sám Hối – Nghiệp Căn Ý – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp khác do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Đèn Lồng Xưa January 13, 2020 at 11:21 am

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Reply

PHẬT PHÁP TẠI TÂM January 13, 2020 at 11:21 am

hay quá cảm ơn thầy nhiều ạ #phatphaptaitam

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *