⏩ Đăng ký kênh ngay:
Khóa Hư Lục Phần 10 – Sáu Thời Sám Hối – Nghiệp Căn Mắt – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp khác do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Huỳnh Phong Ba December 27, 2019 at 12:50 am

Khóa lễ sáu thời sám hối 0:56
#Nguyên văn chữ Hán 2:38
#Kệ cảnh sách chúng giờ Dần 17:12
-Dâng hương buổi sáng 25:16
#Kệ dâng hương 31:34
#Kệ dâng hoa 33:34
#Phát nguyện 35:34
#Tâu bạch 39:14
#Sám hối tội căn mắt 1:01:35
#Chí tâm khuyến thỉnh 1:16:11
#Chí tâm tùy hỉ 1:16:59
#Chí tâm hổi hướng 1:19:44
#(nói thêm) 1:21:11
#Chí tâm phát nguyện 1:26:13

Reply

Đèn Lồng Xưa December 27, 2019 at 12:50 am

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *