⏩ Đăng ký kênh ngay:
Khóa Hư Lục Phần 07 – Thọ Giới, Toạ Thiền, Giới Định Tuệ – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp khác do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Đèn Lồng Xưa December 22, 2019 at 8:54 am

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *