Chức năng: kiểm soát cửa ra vào qua việc nhận diện khuôn mặt của từng thành viên hoặc mở khoá bằng vân tay, thẻ từ và mã số
✢ Cho phép cài đặt giờ ra vào theo thời gian quy định
✢ Kiểm tra lịch sử ra vào của từng user
✢ Dung lượng lưu trữ lớn: Vân tay: 3000, Face ID: 500, Mã số: 1.000, Thẻ từ: 1000, Attend Rec: 100.000, Manage Rec: 1.000

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *