Xã Hòa Long là một xã vùng ven của Bà Rịa. Tiềm năng phát triển cao với cơ sở hạ tầng đẹp. #nguyenhainam Hải Nam: 0827 27 63 63.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *