Khẳng định đẳng cấp du lịch Hạ Long – Quảng Ninh | QTVQuảng Ninh có 6 doanh nghiệp đoạt giải tại 5 hạng mục của Giải thưởng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019, qua đó khẳng định đẳng cấp dịch vụ du lịch Hạ Long – Quảng Ninh.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply