Tới thác Prenn mọi người được thăm quan thác có nước chảy tự nhiên, cưỡi voi, trâu rừng, đà điểu và còn được khám phá vườn thú nằm ngay trong…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *