Khách Tây đen làm nail xong quỵt tiền, thợ kéo cổ lại, gọi an ninh đến. Cũng như không. Chẳng giải quyết được gì.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *