Bài này chúng ta sẽ học về từ khóa new và cách mà JS khởi tạo một đối tượng mới ra sao. Đây là tiền đề để các bạn học bài số 29 mình sẽ nói kỹ hơn về prototype trong JavaScript.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *