Có những nội dung chính:
– Điểm những tin tức CNTT trong tháng qua
– Ứng dụng CNTT trong bảo đảm, phát triển an ninh, quốc phòng
– Tiểu mục thách thức IT với những phần quà hấp dẫn.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *