xoá khung bảng trong word
dùng trong khi đánh đơn mẫu chia đôi văn bản

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Thanh Ha January 1, 2020 at 8:32 pm

có thấy xóa ô lồn đâu, chẳng qua làm nó mờ đi

Reply

Vũ Đăng January 1, 2020 at 8:32 pm

wtf word 2016??? dislike

Reply

Phan Văn Toàn January 1, 2020 at 8:32 pm

Add cho hỏi làm thế nào word 2007 trở lên mà mở vào word nó hiện ngay khung viền à

Reply

Van Nguyen Thi January 1, 2020 at 8:32 pm

thế cái bảng đó hiện viền nét đứt thì sao nhỉ

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *