Hướng dẫn: 1. Trên điện thoại Android: Vào cài đặt, Bảo mật, Quản trị thiết bị, Kích hoạc Android Device Manager 2. Trên trình duyệt PC, truy cập

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *