Hướng dẫn Tham Gia Group Với Vai Trò Trang Fanpage (Công Việt Blogger)

Bài viết chi tiết:
Website:
Fanpage:
Instagram:

Cách để trang cá nhân hoặc Trang của bạn tham gia nhóm:
– Trên Bảng tin, nhấp vào Nhóm trong menu bên trái.
– Trong thanh tìm kiếm ở trên cùng, nhập một số từ khóa cho nhóm mà bạn đang tìm kiếm.
– Chọn nhóm rồi nhấp vào + Tham gia nhóm bên dưới ảnh bìa.
– Chọn xem bạn muốn trang cá nhân hay Trang của bạn tham gia nhóm, rồi nhấp vào Tham gia nhóm.

Tùy theo cài đặt nhóm, bạn có thể phải chờ quản trị viên nhóm phê duyệt yêu cầu. Nhóm bí mật không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và thành viên hiện tại của nhóm cần phải mời bạn. Khi bạn tham gia nhóm, người khác có thể thấy bạn là thành viên tùy theo tùy chọn quyền riêng tư của nhóm.

Nếu bạn tham gia nhóm với vai trò Trang, xin lưu ý:
– Quản trị viên nhóm có thể không cho Trang tham gia nhóm mình.
Trang chỉ có thể yêu cầu tham gia nhóm chứ không thể được mời vào nhóm.
– Nếu đã tham gia nhóm với vai trò trang cá nhân và muốn tham gia nhóm với vai trò Trang, bạn có thể thay đổi tư cách khi tương tác.

Chỉ quản trị viên Trang mới có thể yêu cầu tham gia nhóm.

Hướng dẫn Tham Gia Group Với Vai Trò Trang Fanpage (Công Việt Blogger)
Hướng dẫn Tham Gia Group Với Vai Trò Trang Fanpage (Công Việt Blogger)

tham gia nhóm với group, tham gia group, tham gia trang, vai trò trang, facebook marketing, social marketing, social media, congvietblogger, congvietit, công việt blogger, invite group, trang fanpage

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *