Sản phẩm dùng để chắn ga lạnh tủ lạnh, để hàn mối hàn chắc chắn.
Liên hệ: 0911166897

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *