Khi tủ hiện chấm thang hay cảnh báo, chúng ta reset tủ theo hướng dẫn trong video

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *