KHÓA THIỀN MINH SÁT VIPASSANA -TỪ NGÀY 12 ĐẾN 18 THÁNG 12 NĂM 2019
Hướng dẫn bởi Thiền sư Viên Phúc Sumangala
tại: Chùa Nam Tông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

nguyen kiet December 27, 2019 at 12:00 am

sadhu,sadhu,sadhu……………………………………lành thay,lành thay.

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *