️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
✏️ Làm quen với phần mềm học vẽ Paint.
✏️ Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ các nét đơn giản.
✏️ Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.
📖 Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *