Thẻ kho là sổ tờ rời. nếu đóng quyển thì gọi là “Sổ kho”. Thẻ tờ rời sau khi dùng xong phải đóng thành quyển. “Sổ kho” hoặc “Thẻ kho” sau khi đóng thành quyển phải có chữ ký của giám đốc.
Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ vật tư, sản phẩm, hàng hóa cùng nhãn hiệu, quy cách ở cùng một kho. Phòng kế toán lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: Tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật tư, sản phẩm, hàng hóa sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Hàng ngày thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng. Cuối ngày tính số tồn kho.
+ Cột A: Ghi số thứ tự
+ Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột E: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
+ Cột F: Ghi ngày nhập, xuất kho
+ Cột 1: Ghi số lượng nhập kho
+ Cột 2: Số lượng xuất kho
+ Cột 3: Ghi số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày
Theo định kỳ, nhân viên kế toán vật tư xuống kho nhận chừng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, sau đó ký xác nhận vào thẻ kho (cột G)
Sau mỗi lần kiểm kê phải tiến hành số liệu trên thẻ kho cho phù hợp với số thực tế kiểm kê theo chế độ quy định

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *