Hướng dẫn bỏ dòng chữ mờ trên nền word 2007

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

tan cuong December 22, 2019 at 6:31 pm

thank rất nhiều

Reply

phuong chu minh December 22, 2019 at 6:31 pm

Lam roi nhung ô OK bi an ko click dk

Reply

hai Tran December 22, 2019 at 6:31 pm

Tuyệt vời! cảm ơn bạn nhiều!

Reply

Đón Tạ December 22, 2019 at 6:31 pm

dòng chữ mờ bản quyền đó bạn

Reply

Kiều trang Ôn December 22, 2019 at 6:31 pm

thank you!

Reply

Thùy Trang December 22, 2019 at 6:31 pm

thanks

Reply

Tòng Văn Kiêm December 22, 2019 at 6:31 pm

thanhks

Reply

Hiển Bùi Thế December 22, 2019 at 6:31 pm

thanks

Reply

An Ngô Tấn December 22, 2019 at 6:31 pm

thanks

Reply

Quan Nguyen December 22, 2019 at 6:31 pm

nếu làm như này mà vẫn không được thì làm sao?

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *