Nhấn mạnh các keywords trong HSK4 do giáo viên bản ngữ – Học viện Khổng tử chia sẻ
– Giáo viên: 杨老师 – 资深汉语教师
– Copyright: 孔子学院远程教育中心 ( Confucius Institute E-learning Center)
– Link video gốc:
– Hướng dẫn đăng ký vào link video gốc:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *