VTC | Ngoài các biện pháp như thắt chặt thuê bao trả trước, xử lý mạnh với các đầu số vi phạm, Vinaphone đã áp dụng hệ thống chặn tin nhắn rác theo từ khóa và tần suất tin nhắn.

* Nguồn: VTC2
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *