Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là khi đĩa đệm bị trượt khỏi vị trí của nó hay bị vỡ ra hoặc thành phần mềm bên trong nhân đệm bị thoát ra ngoài. Bệnh…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *