Gần 90 kg rác thải được thu gom là thành quả của chương trình “Hành trình xanh” do tập thể sinh viên lớp DL14301, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức vào ngày 04/4/2019 vừa qua.

Nằm trong chương trình môn học Nghiệp vụ tổ chức sư kiện, chiều ngày 04/4/2019, sinh viên lớp DL14301 đã tổ chức chương trình “Hành trình xanh” tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Chương trình thu hút gần 70 sinh viên, cán bộ nhân viên và giảng viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng tham gia.

“Hành trình xanh” là dự án kết thúc môn học mang tính cộng đồng, hướng đến mục đích bảo vệ môi trường biển, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của các bạn sinh viên và giới trẻ.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *