1. ubersuggest.org
2. keywordtool.io (dùng được cho Youtube)
2 tool trên có thể sử dụng để get list Long tail keyword cho tiếng Anh và tiếng Việt nhanh chóng.

Xem tiếp:
2 công cụ là: và
Dịch vụ phân tích từ khóa này mang lại nhiều thông tin rất rất rất rất quan trọng
Clip:

—- Contact —-
Yahoo! Fx.dragon
Mobile: 0947 409 918
Youtube channel: youtube.com/vnblogging
Twitter: twitter.com/vnblogger
Website: www.vnblogger.org
——————————–

tags: keyword tool, long tail keyword

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *