Thiết bị của bạn với các ứng dụng — tất cả ở cùng một nơi. Ứng dụng Connect IQ™ là kho nơi bạn tải xuống các ứng dụng, công cụ miễn phí và nhiều hơn nữa để cá nhân hóa thiết bị của bạn. Đây cũng là nền tảng một cửa mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tất cả mục tải xuống của bạn.
■ Kho tất cả trong một, nơi bạn có thể cá nhân hóa thiết bị tương thích bằng cách tải xuống các ứng dụng, công cụ, mặt đồng hồ, trường dữ liệu miễn phí và nhiều hơn nữa

■ Các mục tải xuống được gửi không dây¹ đến thiết bị của bạn

■ Các thiết bị hỗ trợ Connect IQ bao gồm các thiết bị đeo tay và máy tính hỗ trợ đạp xe Garmin

■ Các ứng dụng, công cụ, trường dữ liệu và mặt đồng hồ mới liên tục được bổ sung vào kho, mang đến cho bạn nhiều cách thức hơn để nâng cao hiệu suất và cuộc sống hàng ngày

■ Ứng dụng dễ sử dụng hiển thị các ứng dụng phổ biến và được đánh giá cao; đồng thời giúp bạn tìm kiếm và sắp xếp theo hạng mục

■ Chọn bất kỳ ảnh nào từ điện thoại thông minh của bạn, điều chỉnh kiểu, và cài đặt làm mặt đồng hồ

¹Khi kết nối với thiết bị Garmin tương thích

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *