Tin học cho mọi người
Giảng viên Thạc sĩ Đoàn Thuận
Ôn thi thi lý thuyết chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của trung tâm tin học trường đại học khoa học tự nhiên .
Xem đầy đủ : doangia.net

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Vo Nguyen December 29, 2019 at 9:24 am

cho em xin file excel

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *