Gia đình xe máy xúc, xe tải làm việc cùng nhau – Đồ chơi cho trẻ em M131E Kid Studio có nội dung: Gia đình xe tải và xe máy xúc chia nhau đến công trường và bãi đá để làm việc. Xe máy xúc xúc cát lên thùng cho xe tải chở đi, xe máy xúc khác xúc đá lên thùng xe cho xe tải. Trên đường chở đá đi qua công trường xe tải chở đá bị ngã đổ hết đá ra đường cố tự đứng dậy nhưng không được. Xe máy xúc tốt bụng đã giúp đỡ xe tải dậy vào dọn sạch đá giữa đường lên cho xe tải. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #xemayxuc #excavator #truck #toycar

About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:00 Phonics
0:48 arts and crafts ident
1:09 Comedy Jingle 01
1:55 Bike Rides
2:10 Comedy Cartoon Fun
2:26 Happy Energy

Most viewed list:
Police car toy – Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys – Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys – Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys – Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids – Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *