Game một ngày đi shopping, bạn sẽ là một người chăm chỉ nhất trong việc đi mua sắm thú vị này, và bạn có nhiệm vụ là tìm cho mình những đồ vật cần thiết trong từng màn chơi để có thể hoàn thành những mục tiêu đề ra trong khoảng thời gian cho phép của màn chơi này, bạn hãy cố gắng lên và nhanh tay, tinh mắt hơn nữa để qua các màn chơi tiếp theo nhé:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *