Lâu rồi không đi, nay đi lại thì dịch vụ vẫn vậy. Còn động vật càng ngày càng ít. Chỉ có cây cối thì xanh tốt hơn

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *