Excel download
Phương pháp 2 : Dư báo với Hàm hồi quy đơn biến TREND
Lúc 10h37 ngày 21-8-2017. Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *