Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm ở đâu?, Bạn muốn tìm giá trị nào?)
Hàm COUNT đếm số lượng ô có chứa các số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Sử dụng hàm COUNT để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số. Ví dụ: bạn có thể nhập công thức sau để đếm số trong phạm vi A1:A20: =COUNT(A1:A20). Trong ví dụ này, nếu năm ô trong phạm vi có chứa số thì kết quả bằng 5.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

ninh ngo December 31, 2019 at 7:37 am

Mình muốn đến số người cùng độ tuổi làm tn

Reply

vanquyenhd December 31, 2019 at 7:37 am

chỉ cho mình dùng hàm nào để ra được kết quả như sau.
mình có các con số.
01,04,05,07,11,14,15,17,21,22,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37

00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27

để cho ra kết quả là
Mức: 0 (6 5 số)

20,28,29,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Mức: 1 (1 4 số)

02,19,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37

Mức: 2 (1 4 số)

00,03,06,08,09,10,11,12,13,16,18,21,24,25

Mức: 3 (7 số)

01,04,05,07,14,15,17.
Ta sẽ có đc các lần xh số 01,04,05,07,14,15,17 là 3 lần. các số khác xh ở các mức khác nhau.
Mình xin cảm ơn bạn.

Reply

le hien December 31, 2019 at 7:37 am

chị ơi,sao e cứ tính hàm countif,với coutifs mà kết quả cứ ra 0 ạ. E có tính giống chị,e k hiểu tại sao nữa ?huhu

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *