Series video tự học ES6 – ECMAScript 6 miễn phí, series này được trích từ khóa học Lập trình TypeScript tại ZendVN

Thông tin khóa học:

—————————————-

👉 Website: www.zendvn.com
👉 Skype: zendvn.help
👉 Email: [email protected]
👉 Số điện thoại: +84 (08) 66.837626
👉 Di động: 01683 308 983
👉 Facebook:
👉 Facebook trao đổi lập trình:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Tu Nguyen December 20, 2019 at 10:01 am

code 01:
function course(name, price, free){
let kk= {
name,
price,
free,
showInfo:() => console.log(`${name + price}`)
}
return kk;
}
course("java",60,false).showInfo();

code 02:
let student={
name:"john",
courses:["android","php","java"],
showInfo: function(){
this.courses.forEach(course=>
console.log(`${this.name} study ${course}`)
)
}
}
student.showInfo();

Thầy giải đáp giúp em:
1) vì sao ở code 01 trong object kk thì có thể dùng ${name} không có this mà dùng this thì báo lỗi, còn trong object student thì ngược lại ạ?
2) trong code 02: khi thay showInfo: function(){} bằng showInfo:()=>{} thì nó báo lỗi chỗ forEach ạ?

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *