Kỷ niệm sinh viên năm thứ 3, và lại 1 lần gặp những người nổi tiếng, nhưng lần này là trên 1 game show truyền hình chứ không phải ngoài đời .
Cảm ơn tất cả những người bạn đã đi và cổ vũ cho tôi, mặc dù đây là lần thứ 2 tôi xem và biết đến chương trình này :))
1 lần xem qua youtube và 1 lần do chính tôi thi đấu

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Vy Ha January 6, 2020 at 8:29 pm

khôn thì đăng ký lên chương trình mà đoán đi

Reply

Vy Ha January 6, 2020 at 8:29 pm

khôn thì đăng ký lên chương trình mà đoán đi

Reply

Vy Ha January 6, 2020 at 8:29 pm

khôn thì đăng ký lên chương trình mà đoán đi

Reply

Vy Ha January 6, 2020 at 8:29 pm

khôn thì đăng kí lên chương trình mà đoán đi

Reply

Vy Ha January 6, 2020 at 8:29 pm

khôn thì đăng kí lên chương trình mà đoán đi

Reply

Phương Phạm January 6, 2020 at 8:29 pm

Bọn này ngu thế nhỉ

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *