6 doanh nghiệp Quảng Ninh được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 – Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư về du lịch, qua đó tạo ra sự khác biệt, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: [email protected]

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *