Welcome to “Cồn Khương” Resort in “Cần Thơ” City.
Address: 99A Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ Việt Nam
Phone: 02923939955
Website: www.conkhuongresort.com
Trải nghiệm và đặt phòng:

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *