Trong thời gian vừa qua bạn mình có du lịch qua một số nước Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Và đây là trailer bạn mình gửi về với những hình ảnh đẹp để mình edit giúp

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *