Du lịch sinh thái Hạ Thảo có tổng diện tích khoảng 60.000m2 được chia thành nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn xã Nhơn Thạnh, gồm 5 khu: khu ăn uống, nghỉ dưỡng; khu vườn hoa, chim cảnh; khu trò chơi nước; khu teambuilding; khu vườn trái cây. Hiện nay, du lịch sinh thái Hạ Thảo đang hoàn thiện và đưa vào khai thác khu ăn uống, nghỉ dưỡng và khu vườn hoa, chim cảnh, các khu còn lại sẽ tiếp tục xây dựng trong năm 2019.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *