Ăn ngập các món đồng quê , thăm vườn trái cây và chèo xuồng ở khu sinh thái Bưng Bạc- miền tây thu nhỏ giữa phố biển… #EcoTourism #dulichsinhthai #BungBac # #travel #ecotourism #dulich #daNgoai

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *