– Đây là list mình edit lại những video trước về Death Stranding, chỉnh sửa chất lượng video và nội dung thu gọn lại để các bạn dễ nắm bắt hơn.

– Nguồn video: Gamer’s Little Playground

– Chú thích (phòng khi các bạn đã nghiên cứu về Death Stranding và không quen với một số từ khóa mình dịch sang tiếng Hán-Việt):
1. Thời Vũ: Timefall, cơn mưa làm con người và sinh vật phát triển nhanh hơn, hay gọi là già đi nhanh hơn. Timefall thường là lúc BT hoạt động mạnh hơn.

2. Hải Ngạn: The Beach, thế giới của cái chết, nơi phản chiếu và tồn tại song song với thế giới thực. Đây là cội nguồn của BT và là nơi mà linh hồn bay đến trước khi chuyển hóa sang kiếp mới.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *