Sáng 13/8, huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân’ trên địa bàn huyện. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo.Theo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Quốc Oai, năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM Quốc Oai có xuất phát điểm thấp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, các tiêu chí đạt rất thấp. Cụ thể, qua rà soát, toàn huyện có 04 xã đạt 9 tiêu chí, 09 xã đạt 6 tiêu chí, 07 xã đạt 5 tiêu chí.. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, có cách làm khoa học, bài bản đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút được nguồn lực to lớn trong xã hội và nhân dân trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến hết năm 2017, huyện đã có 20/20 xã được công nhận đạt NTM; hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch huyện đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.. Huyện Quốc Oai cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Trung ương để được xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018.. Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần phát triển huyện Quốc Oai ngày càng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, Quốc Oai tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm nâng cao đời sống nhân dân…. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy.. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao…. Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, ưu tiên phát triển các giống mới, phương pháp kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển hơn nữa mô hình các hợp tác xã của huyện theo luật mới, khuyến khích các hộ nông dân thực hiện sản xuất, liên kết với các hợp tác xã với các doanh nghiệp để hình thành các chuỗi phát triển từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay từ thực tế các thôn, làng, các xã trên địa bàn huyện.. Phấn đấu đến năm 2020 có từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; giai đoạn 2020 – 2025, mỗi năm có từ 1-2 xã đạt NTM nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào văn hóa, thể thao. Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đặc biệt là các mô hình hiệu quả cao về phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội.. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Duy trì, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố..

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *