KDC Ao Luông, Yên Mỹ, Lạng Giang , Bắc Giang. Kdc Nằm trên trục đường lớn DT295 ( vừa nâng cấp và mở rộng). Cách Thị Trấn Vôi 1.8- 2km. Khu đất vị trí…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *