Sở hữu bằng cấp quốc tế, cơ hội làm việc tại nước ngoài, chương trình học được chuyển giao từ các quốc gia phát triển như: Austraylia, CHLB Đức, nhiều chuyên ngành hấp dẫn thuộc lĩnh vực Du lịch dịch vụ: Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *