Cu Lao Cham island – Hoi An – Da Nang#ChánhHuỳnh #HoiAn #CuLaoCham
This is a short video about Cu Lao Cham island in Hoi An old town.
Video of Hoi An :
▶ FOLLOW:
☞ Facebook:
☞ Youtube:

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

2 Comments

  1. Chánh Huỳnh
  2. Quang Trinh Ho

Leave a Reply